Bygg och hantverk

Vi utför totalentreprenader inom tillbyggnader, renoveringar och nybyggnationer. Det kan handla om allt från takbyte och murarbete till altanbygge. Totalentreprenad betyder att vi tar hand om alla inköp och kontakter som behövs under byggtiden – och du har en kontakt hos oss under hela arbetet.

 

 

Fastighetsförvaltning

Vi hjälper både privata och offentliga fastighetsägare med allt underhåll såväl invändigt som utvändigt. För oss är det viktigt med stort fokus på god service och tillgänglighet för att du som kund ska få en trivsam och fungerade miljö.

Mark- och anläggningsarbete

En kunskap vi utvecklat under en lång tid är att utföra mark- och anläggningsarbeten, både nyanläggning och underhåll. Under flera år har vi haft uppdrag inom bland annat stenläggning, dränering, grundläggning, vinterväghållning och grönyteskötsel. Inget uppdrag är för stort eller för litet – vi anpassar oss efter dina behov.

 

Vatten- och avloppslösningar

Vi har stor och bred erfarenhet av att projektera, leverera och serva vatten- och avloppslösningar för såväl villa- som fastighetsägare. Genom samarbetet med Ecotech är vi Ecoboxcenter Väst – en leverantör av minireningsverk som överträffar de högsta reningskraven som finns i Sverige.