Vi har stor och bred erfarenhet av att projektera, leverera och serva vatten och avloppslösningar för såväl villa som fastighetsägare. Genom samarbetet med Ecotech är vi Ecoboxcenter Väst, en leverantör av minireningsverk som överträffar de högsta reningskraven som finns i Sverige.

Enskilt avlopp
Som fastighetsägare har du ansvar för att avloppsvatten från din fastighet renas tillräckligt innan det släpps ut.

Om avloppsvatten inte renas från syreförbrukande och gödande ämnen kan det bidra till algblomning eller att sjöar och vattendrag växer igen. I Naturvårdsverkets allmänna råd finns de krav som är rimliga att ställa på enskilda avloppsanläggningar.

Ecobox är ett minireningsverk för enskilt avlopp som överträffar de högsta reningskraven vi har i Sverige. Det är driftsäkert och ersätter markbäddar, trekammarbrunnar och infiltrationer.

Med Ecobox slipper du dubbla system eller specialtoaletter då den hanterar allt avlopp. Rent vatten i generationer ger både en trevligare närmiljö och ett ökat fastighetsvärde.

 

Övriga vatten- och avloppslösningar
Ett fungerande hem behöver ordentligt installerat vatten och avlopp. Vi kan hjälpa dig att leverera och sköta underhåll av bland annat:

Dränering

Infiltrationsanläggningar

Kulvertbyten

Minireningsverk

Trekammarbrunn

Vatten- och avloppsanläggning i mark

 

Vattenautomater
Kylt och filtrerat kolsyrat vatten direkt från kranen - visst låter det smidigt. Du sparar pengar samtidigt som du slipper bära hem flaskor eller kolsyrepatroner.

 

Vi samarbetar med Escowa som har tagit fram en unik kökslösning med en standardkran för varm/kall-vatten med integrerad kolsyra/kylt vatten. Primo TAP kan enkelt installeras i befintlig håltagning för en ”standard”-kökskran vilket gör den lämplig för kompletteringar och renoveringar.

 

Av oss får du hjälp med montering och service av din kran. Det enda du behöver tänka på är att du gjort ett klokt val i att använda ett av världens renaste vatten för att få kolsyrat vatten direkt ur kranen.

Kontakta oss så berättar vi mer!