En kunskap vi utvecklat under lång tid är att utföra mark- och anläggningsarbeten. Under flera år har vi haft uppdrag inom bland annat stenläggning, vinterväghållning och grönyteskötsel. Inget uppdrag är för stort eller för litet, vi anpassar oss efter dina behov.

Gaturenhållning
Vi har lång erfarenhet av gaturenhållning med en stor variation i hur uppdragen ser ut. Med vår kompletta maskinpark kan vi ta både enklare och mer komplicerade ytor. En del av det vi gör

Handskottning

Sandning och flisning

Snöröjning

Sopning

Spolning

Snöröjning
Under vinterhalvåret utför vi snöröjning och halkbekämpning för allas säkerhet. Vi arbetar både maskinellt och med handkraft. Kontakta oss för om du behöver lång- eller kortsiktig hjälp med flisning, handskottning, sandning eller snöröjning.

 

Trädgårdsanläggning
Hos oss får du hjälp med allt från planering och projektering av din nya trädgård till underhåll och skötsel av din befintliga. För oss är det viktigt att du trivs i och med din trädgård. Vår personal är kunnig och har lång erfarenhet av trädgårdsanläggning.

Vi utför arbete i form av

Anläggning

Gräsklippning

Plantering

Rensning av rabatter

Stensättning

 

Sprängning och stenspräckning

När berg eller sten ligger i vägen för bygget har vi goda kunskaper och bra utrustning kring sprängning och stenspräckning. Att spräcka eller spränga berg och sten kräver varsamt handlag och lång erfarenhet, vilket våra experter inom området har. Allt arbete föregås av kvalificerade mätningar och godkända säkerhetsåtgärder.

 

Kontakta oss så berättar vi mer!